pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Inwestycja w Dzieci najlepsza inwestycją – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne
Redakcja: Marcin
Dodany: 7.11.2011
wyświetleń: 6137
PDF
DRUKUJ

Priorytet IX Rozwój wykształcenia w regionach
Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów na terenie Gminy Ustrzyki Dolne

Dofinansowanie: 331 175,60 zł - 100 % wartości projektu

Okres realizacji projektu : 01.09.2011 do 30.06.2013

Szkoły biorące udział w projekcie:

 1. Szkoła Podstawowa w Krościenku
 2. Szkoła Podstawowa w Wojtkowej
 3. Szkoła Podstawowa w Równi
 4. Szkoła Podstawowa w Łodynie
 5. Szkoła Podstawowa w Hoszowie
 6. Szkoła Podstawowa w Ropience
 7. Szkoła Podstawowa w Ustjanowej Górnej
 8. Zespół Szkół Publicznych Nr 1 w Ustrzykach Dolnych
 9. Zespół Szkół Publicznych Nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Działania:

 1. Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z różnymi trudnościami i dzieci uzdolnionych - działanie realizowane przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie w pierwszym kwartale 2011r.
 2. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – działanie realizowane przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - działanie realizowane przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie w każdym miesiącu 2011 i 2012 r oprócz Szkoły Podstawowej w Ropience.
 4. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - działanie realizowane przez szkoły: Szkoła Podstawowa w Ropience, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych , Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ustrzykach Dolnych w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 5. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej - działanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ustrzykach Dolnych w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 6. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - działanie realizowane przez szkoły: Szkoła Podstawowa w Ropience, Szkoła Podstawowa w Łodynie, Szkoła Podstawowa w Krościenku i Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ustrzykach Dolnych , w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 7. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych- działanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ustrzykach Dolnych w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 8. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - działanie realizowane przez wszystkie szkoły uczestniczące w projekcie w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 9. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych plastycznie - działanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Hoszowie w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 10. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: artystyczno-teatralne- działanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ustrzykach Dolnych w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 11. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych: artystyczno-taneczne - działanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Ustrzykach Dolnych w każdym miesiącu 2011 i 2012 r.
 12. Promocja projektu poprzez zaopatrzenie w logo programu wszystkich zakupionych pomocy dydaktycznych i niezbędnego wyposażenia, artykuł sponsorowany w prasie lokalnej, umieszczenie informacji o projekcie na witrynie www.usztrzyki-dolne.pl.

Rezultaty i produkty Rezultaty twarde

 • objęcie wsparciem 403 dzieci , gdzie ponad połowa pochodzi z terenów wiejskich
 • Poprawa efektów kształcenia u 60% uczniów i uczennic kl. I-III biorących udział w zajęciach.
 • Skuteczna i efektywna realizacja nowej podstawy programowej w szkole. Rezultaty miękkie
 • poprawa efektów eliminowania wad wymowy, kształtowanie aparatu słuchowego oraz narządów artykulacji - 40 % uczniów i uczennic kl. I-III biorących udział w zajęciach.
 • kształtowanie kompetencji w zakresie: mowy, czytania, pisania oraz myślenia matematycznego oraz umiejętności społecznych u 30% uczniów i uczennic
 • Usprawnienie i doskonalenie procesów analityczno-syntetycznych, funkcji słuchowych i wzrokowych, koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz sprawności grafomotorycznej.
 • Zmniejszenie wady postawy u 60%, a u 5% dzieci biorących udział całkowite wyleczenie.
 • Wzrost świadomości rodziców 45% uczniów i uczennic, co do roli i znaczenia zindywidualizowanej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • rozwinięcie zainteresowań uczniów
 • Poprawa jakości i efektywności współpracy rodziców ze szkołą,  
 • zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania.

Gwarancją osiągnięcia zakładanych rezultatów będzie konsekwentna realizacja poszczególnych działań projektu w zakładanym czasie, miejscu i przez odpowiednio dobranych realizatorów. Aby zajęcia sprawiające największą trudność uczniom stały się dla nich ciekawsze i bardziej przyswajalne, nauczyciele będą je prowadzić wykorzystując innowacyjne formy nauczania, zakupione pomoce dydaktyczne oraz łącząc poważne treści z zabawą . Zajęcia przyrodnicze częściowo prowadzone w terenie dostarczą uczniom praktycznej wiedzy na temat problemów ekologicznych naszej miejscowości oraz nauczą wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody. Uświadomią uczniom, jakie zagrożenia niesie człowiek dla środowiska oraz jak może im zapobiec przez swoje odpowiedzialne postępowanie. Zajęcia dla uczniów zdolnych mają mieć na celu poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości matematyczno-przyrodniczych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Dzieci będą rozwiązywać na zajęciach łamigłówek zadań logicznych itp. o podwyższonym stopniu trudności. Utrwalone zostaną zachowania sprzyjające ochronie przyrody, a tym samym zdrowiu człowieka, zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Wymienione powyżej rezultaty pozwolą na osiągnięcie celu ogólnego i celów szczegółowych projektu na zasadzie „step by step”. Nauczyciele, dzieci i ich rodzice widząc pozytywne efekty uczestnictwa dzieci w dodatkowych zajęciach edukacyjnych utwierdzą się w przekonaniu o potrzebie prowadzenia tego typu zajęć. Rezultaty będą mierzone na podstawie ankiet, wywiadów, testów kompetencji, badań higienistki, informacji z poradni.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń