pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – etap III.
Redakcja: Marcin
Dodany: 26.07.2011
wyświetleń: 6217
PDF
DRUKUJ

Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno-inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – etap III.

Wartość ogółem : 3.039.275,29 zł
Wydatki kwalifikowane: 2.510.721,49 zł
Dofinansowanie: 65%
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 1.631.968.96 zł

Wykonano prace związane z realizacją projektu pn. „Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej na terenach rekreacyjno – inwestycyjnych w Ustrzykach Dolnych – Etap III. Projekt finansowany był z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 „ Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sanok ul. Wojska Polskiego 74 38-500 Sanok Termin zakończenia inwestycji: 15 września 2011r.

Projekt obejmował następujące zadania:

Zadanie nr I

Przebudowa i remont ulicy Bieszczadzkiej
na odcinku od km 0+502 – 0+772 na długości 270 mb
Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchnia asfaltowej na odcinku o długości 270 mb

Zadanie nr II

Przebudowa i remont ulicy Naftowej
( odcinek od ul. Fabrycznej do wyciągu + odcinek boczny )
Zakres obejmował wykonanie:

  • nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 770 mb (odcinek główny + odcinek boczny)
  • chodnika dla pieszych na odcinku głównym od ul. Fabrycznej do wyciągu
  • parkingu dla samochodów na końcu odcinka głównego przy wyciągu o łącznej liczbie miejsc postojowych 16

Zadanie nr III

Przebudowa i remont drogi k/sklepu Promyczek
( polaczenie od ul. Naftowej do ul. Kolejowej )
Zakres obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na łącznej długości 213 mb – nastąpi płynne polaczenie od ul. Kolejowej do ulicy Naftowej

Zadanie nr IV

Przebudowa placu dworcowego w Ustrzykach Dolnych
Zakres obejmował wykonanie:

  • odnowę nawierzchni jezdni
  • miejsc parkingowych: 34 miejsca dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową 5 miejsc dla autobusów komunikacji zbiorowej
  • chodników dla pieszych
  • odnowę deptaka wraz z urządzeniem zieleni
  • oświetlenia ulicznego

Zadanie nr V

Remont kładki pieszej stalowo – żelbetowej nad torami – przy placu dworcowym

Zakres obejmował : Wymianę uszkodzonych stopni ,płyt pomostu i siatek zabezpieczających nad torami. Naprawę uszkodzonych fragmentów balustrad wraz z oczyszczeniem całej konstrukcji i zabezpieczeniem antykorozyjnym.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń