pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne
Redakcja: Marcin
Dodany: 22.07.2011
wyświetleń: 4772
PDF
DRUKUJ

Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych, gmina Ustrzyki Dolne

Wartość ogółem : 1.687.384,00 zł
Wydatki kwalifikowane : 1.675.576,00 zł
Dofinansowanie: 85%
Wnioskowane dofinansowanie z EFRR: 1.424.239,60 zł

Głównym celem projektu było zminimalizowanie negatywnego wpływu istniejącego składowiska na środowisko, a tym samym poprawa jego jakości. Nieczynne składowisko stanowiło realne zagrożenie dla poszczególnych komponentów środowiska naturalnego.

Zagrożenia powodowane były przez niekontrolowane powstawanie gazu składowiskowego, który migrując z wysypiska przyczyniał się do efektu cieplarnianego oraz niekorzystnie wpływał na organizmy żywe oraz roślinność w sąsiedztwie wysypiska. Ponadto wody opadowe doprowadzały do powstawania silnie zanieczyszczonych wód odciekowych.

Cel został osiągnięty po wykonaniu rekultywacji składowiska, czyli poprzez ograniczenie niezorganizowanej emisji gazu składowiskowego i bioaerozoli, zabezpieczenie przed infiltracją wód w głąb składowiska i odprowadzenie wód powierzchniowych poza obszar złoża odpadów oraz dostosowanie zrekultywowanego składowiska do otaczającego terenu. W wyniku przeprowadzonych prac rekultywacyjnych ograniczony został negatywny wpływ składowiska na powietrze atmosferyczne, glebę i wody. Przywrócone zostały walory krajobrazowe terenu wokół składowiska, co w efekcie przyczyniło się do polepszenia standardu życia mieszkańców i zwiększenia możliwości inwestycyjnych.

Realizacja projektu była kontynuacją działań inwestycyjnych wnioskodawcy dot. gospodarki odpadami. Po wykonaniu stacji przeładunkowej wraz z sortownią w Ustrzykach Dolnych zakończono eksploatację składowiska w Brzegach Dolnych. Przedmiotem projektu była rekultywacja techniczna i biologiczna nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Brzegach Dolnych teren o powierzchni 4,07 ha.

W ramach planowanej rekultywacji wykonano m.in.:

  • uporządkowanie terenu, 
  • wyrównanie i ukształtowanie kwater składowiska, 
  • wbudowanie kolejnych warstw rekultywacyjnych oraz ścieżki serwisowej, 
  • modernizację 6 studni odgazowujących, 
  • wprowadzenie roślinności trawiastej na składowisko, 
  • rozbiórkę istniejących obiektów technologicznych oraz ogrodzenia, 
  • uporządkowanie sektora I i II, 
  • wyrównanie i nadanie odpowiednich spadków skarp oraz zabiegi agrotechniczne i obsadzenie roślinnością trawiastą sektora I i II (bez osadnika I).
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń