pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki dolne – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej
Redakcja: Administrator J
Dodany: 22.10.2009
wyświetleń: 6422
PDF
DRUKUJ
ZAŁĄCZNIKI:

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne – budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej

nr UDA-RPPK.04.01.00-18-007/08-00

28 maja 2008 gmina Ustrzyki Dolne do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 złożyła wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ustrzyki Dolne - budowa wodociągu wiejskiego w Dźwiniaczu Dolnym i Stańkowej". Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Osi Priorytetowej 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom", działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska, schemat B. Projekt został poddany III-etapowej ocenie - formalnej, merytorycznej oraz strategicznej. Ostatecznie dnia 10 lipca 2009 z Zarządem Województwa Podkarpackiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu.

Wartość projektu ogółem - 3 784 503,98 PLN
Wydatki kwalifikowane - 3 784 503,98 PLN
Wnioskowane dofinansowanie - 2 649 152,79 PLN
% dofinansowania - 70%

Celem projektu było zracjonalizowanie gospodarki zarządzania zasobami wodnymi poprzez poprawę zaopatrzenia w wodę a także poprawę atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej wsi Dźwiniacz Dolny oraz Stańkowa. Co więcej, dzięki tej inwestycji nastąpiła poprawa zdrowia mieszkańców oraz poprawił się stan środowiska naturalnego Należy podkreślić, iż czyste środowisko naturalne Gminy jest największym z jej atutów, dlatego powinno się aktywnie przeciwdziałać jego dewastacji (tereny Dźwiniacza Dolnego i Stańkowej położone są na chronionym obszarze NATURA 2000). Inwestycja wpłynęła na poprawę usług agroturystycznych a przez to zrównoważony rozwój gospodarczy.

Pełny tekst informacji o projekcie w załączniku

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń