pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Norweski Mechanizm Finansowy
Redakcja: Administrator J
Dodany: 19.10.2009
wyświetleń: 14269
PDF
DRUKUJ

 

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Norweski Mechanizm Finansowy, potocznie znane jako fundusze norweskie, są formą bezzwrotnej pomocy finansowej pochodzącej z trzech krajów EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu), będących zarazem członkami Europejskiego Obszaru  Gospodarczego, tj. Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej było jej jednoczesnym wejściem do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Na podstawie umów międzynarodowych kraje, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 r. oraz Hiszpania, Grecja i Portugalia otrzymają w latach 2004-2009 w postaci dwóch powyższych funduszy norweskich wsparcie w łącznej wysokości 1,170 mld euro.

Wdrażanie Mechanizmów Finansowych w Polsce odbywa się na podstawie Programu Operacyjnego, przy uwzględnieniu wytycznych przygotowanych przez państwa-darczyńców.

Środki finansowe, przyznane dla Polski są wykorzystywane na projekty realizowane w ramach ściśle zdefiniowanych sześciu obszarów priorytetowych:

  • Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii,
  • Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami,
  • Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast,
  • Rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych,
  • Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem,
  • Badania naukowe.

Ponadto na zasadach pierwszeństwa, środki dostępne w ramach powyższych instrumentów finansowych mogą być realizowane w zakresie następujących dodatkowych czterech obszarów priorytetowych:

  • Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów Działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa,
  • Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych,
  • Polityka regionalna i działania transgraniczne,
  • Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire.

Funkcję koordynacyjną we wdrażaniu powyższych instrumentów  pełni Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, przy którym funkcjonuje Punkt Informacyjny nt. Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej
Ul. Wspólna 2-4
00-926 Warszawa
Sekretariat Departamentu:
Tel.: 0 22 461 39 18 Fax: 0 22 461 33 21

Wszelkie niezbędne informacje dot. możliwości korzystania z powyższych mechanizmów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem http://www.eog.gov.pl/.

Ewentualne pytania dotyczące Mechanizmów Finansowych należy kierować na adres: .

 

 

 

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń