pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Dla mieszkańca
Karta Dużej Rodziny
Redakcja: Marcin
Dodany: 1.02.2016
wyświetleń: 6920
PDF
DRUKUJ
ZAŁĄCZNIKI:

Program „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do członków dużych rodzin mających miejsce zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały lub czasowy pod wspólnym adresem na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, niezależnie od posiadanego dochodu.

Przez dużą rodzinę rozumie się rodzinę (także rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka) składającą się z rodziców, rodzica lub rodzica wraz z małżonkiem mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 roku życia w przypadku dziecka uczącego się w szkole lub w szkole wyższej lub niezależnie od wieku w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Celem Programu jest poprawa warunków materialnych dużych rodzinach, umożliwienie ich członkom szerszego dostępu do kultury i rekreacji oraz promocja modelu dużej rodziny. W ramach Programu członkowie dużych rodzin będą mogli skorzystać ze stałych lub tymczasowych ulg, zniżek lub innych uprawnień oferowanych przez podmioty publiczne i prywatne.

Potwierdzeniem uprawnień wynikających z uczestnictwa w Programie jest posiadanie Ustrzyckiej Karty Dużej Rodziny. Niniejsza karta wydawana jest bezpłatnie wszystkim członkom dużej rodziny spełniającym warunki wskazane w § 1 ust. 2 Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”.

Kartę przyznaje się:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku do ukończenia 18 roku życia – do dnia ukończenia 18 roku życia;
 3. dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

Wniosek o wydanie karty może złożyć rodzic w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych w godzinach pracy Ośrodka.

Dokumenty wymagane do otrzymania Karty

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki oraz planowanym terminie jej ukończenia w danej placówce;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Współpraca z Partnerami Programu Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne zapraszamy do przyłączenia się do grona Partnerów Programu „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny”. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie wniosku, w którym przedsiębiorca wskaże rodzaj i zakres ulg, zniżek lub innych uprawnień oferowanych członkom dużych rodzin oraz podpisanie porozumienia z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych.

Partnerami Programu zostali:

Nazwa i Adres Firmy Adres placówki, w której obowiązują zniżki i rabaty Oferowane zniżki
i rabaty
Sklep Komputerowy „ENTER”
Jarosław Horodejczuk,
ul. W. Sikorskiego 1A, 38-700 Ustrzyki Dolne
ul. W. Sikorskiego 1A,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% zniżki na serwis komputerowy
- 2% zniżki na zakup sprzętu komputerowego
Kawiarnia-Pizzeria „Orlik”
Bronisław Plęs,
ul. PCK 22,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 4A,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. PCK 22,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 15% zniżki na dania obiadowe
- 15% zniżki na pizzę
- 15% zniżki na lody, desery i ciasta
„Agnes” Salon Odzieżowy
Joanna Chrząszcz,
ul. 29 listopada 6,
38-700 Ustrzyki Dolne
Dom Handlowy „Halicz” ul. 29 listopada 6
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% zniżki na zakup towarów na kwotę
do 100 zł,
- 15% zniżki na zakup towarów na kwotę powyżej 100 zł.
„Salon Mody”
Robert Kamiński,
ul. Korczaka 24,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Korczaka 24,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 21,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 12% upustu na artykuły odzieżowe,
- 5% upustu na biżuterię srebrną,
- 12% upustu na torebki, walizki, portfele.
Zespół Basenów Delfin
ul. Gombrowicza 49,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Gombrowicza 49,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% ulgi na korzystanie
z basenu,
- 10% upustu na korzystanie z siłowni
Ustrzycki Dom Kultury,
ul. 29 listopada 31,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 31,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% zniżki na bilety do kina
F.H.U. Auto-Moto-Zbyt
Z. & J. Kazimierczak,
ul. Rynek 10,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 10,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% upustu przy zakupie na kwotę powyżej 20 zł,
- 5% upustu na usługi serwisowe
Sklep Motoryzacyjny
„Auto-Max”
Piotr Wajda
ul. 29 listopada 34,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 34,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 5% zniżki na akumulatory i opony,
- 10% zniżki na pozostały asortyment,
- 7% zniżki na usługi warsztatowe
Firma „GRACJA”
Jolanta Markowicz
ul. 29 listopada 4,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 4,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 5% rabatu na zakupiony towar
Auto – Serwis
Barbara Szałańska
Brzegi Dolne 25,
38-700 Ustrzyki Dolne
Brzegi Dolne 25,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% upustu na usługę konserwacji podwozia samochodowego,
- 10% upustu na naprawy blacharsko – lakiernicze,
- 10% upustu na naprawy mechaniczne układu zawieszenia
Firma Usługowo – Handlowa
Czesław Krupniak,
ul. 29 listopada 10,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 10,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 10% zniżki na zakup pościeli,
- 20% zniżki na zakup odzieży męskiej
Księgarnia
Wiesława Pelczarska
ul. Rynek 11,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Rynek 11,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 8% rabatu na zakup podręczników szkolnych,
- 8% rabatu na artykuły szkolne,
- 6% rabatu na literaturę dziecięcą i młodzieżową
Firma KiM
Krzysztof Sobiecki
ul. Wyzwolenia 2a,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. Wyzwolenia 2a,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 2% zniżki na zakup sprzętu RTV,
- 3% zniżki na zakup sprzętu AGD,
- 3% zniżki na zakup sprzętu IT
F.H.U. „ERINO”
 Opaliński Mariusz
ul. 29 listopada 2,
38-700 Ustrzyki Dolne
ul. 29 listopada 2,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 15% rabatu na zakup akcesoriów komórkowych,
- 25% na zakup akcesoriów komórkowych w przypadku zawarcia usługi telekomunikacyjnej,
- 5% rabatu na usługi poserwisowe i pogwarancyjne telefonów komórkowych
Firma Handlowa „MEPO” s.c.
Mełech, Pojnar
ul. Unii Brzeskiej 36,
38-600 Lesko
ul. Rynek 15,
38-700 Ustrzyki Dolne
- 3% rabatu na zakupiony towar z wyłączeniem wyrobów tytoniowych i alkoholowych.

Partner zastrzega sobie prawo do limitowania ilościowego zakupionych towarów, w szczególności promocyjnych oraz kontroli przepływu towarów zakupionych w oparciu o daną kartę.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Programie „Ustrzycka Karta Dużej Rodziny” lub przystąpienia do Programu w charakterze Partnera znajdą Państwo w Regulaminie Programu oraz pod numerem telefonu: 013-461-18-68.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń