pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Konkurs plastyczny "Moje Miasto"
Redakcja: WA
Dodany: 10.04.2014
wyświetleń: 2243
PDF
DRUKUJ

Informujemy , iż termin składania prac plastycznych biorących udział w konkursie plastycznym "MOJE MIASTO" został wydłużony do 8 maja 2014r. włącznie. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo w terminie do 16 maja 2014 r.REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
„MOJE MIASTO"

Konkurs odbywa się w ramach projektu pn. ,, W poszukiwaniu wspólnych korzeni -- tworzenie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami (Polska) i Parku Mieru (Słowacja, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska -Republika Słowacka 2007-2013


§ 1
Cele Konkursu

Celem konkursu jest:

 1. Promocja gminy Ustrzyki Dolne w kraju i zagranicą.
 2. Organizacja wystawy prac plastycznych w Partnerskim Mieście Giraltovce.
 3. Przybliżenia mieszkańcom Giraltoviec wizerunku naszego miasta.
 4. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci i młodzieży.
 5. Konkurs ma na celu wyłonienie prac, które najcelniej ukażą ideę konkursu.

§ 2
Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Moje Miasto" jest gmina Ustrzyki Dolne
 2. Partnerzy: Miasto Giraltovce, Partnera Projektu, które przeprowadza podobne przedsięwzięcie promujące własne walory.

§ 3
Założenia organizacyjne

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów na terenie gminy Ustrzyki Dolne.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem gimnazjów w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 i Nr 2 w Ustrzykach Dolnych. 
 3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie w następujących technikach plastycznych: pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki, rysunek kredką, tuszem, węglem malarstwo na papierze, collage (kolaż), witraż, wydzieranka - do wyboru przez uczestnika konkursu, w formacie A3.
 5. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
  Imię i nazwisko, wiek , klasa
  Telefon kontaktowy, e-mail
  Nazwa placówki, adres
  Imię, nazwisko opiekuna
 6. Prace uczestników powinny za pomocą dobranej techniki plastycznej pokazywać ciekawe, osobliwe zakątki miasta Ustrzyki Dolne. 
 7. Każdy uczestnik konkursu składa maksymalnie jedną pracę.
 8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich, na wykorzystanie prac w celach promocyjnych.
 9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm). 
 10. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. 
 11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

§ 4
Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać do 6 maja 2014 r., na adres:
  Gmina Ustrzyki Dolne
  ul. Kopernika 1 (pokój nr 11)
  38-700 Ustrzyki Dolne

  z dopiskiem:
  Konkurs plastyczny dla młodzieży gimnazjalnej pn. „Moje Miasto"

  Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Kierownik Wydziału Wdrażania Projektów Programów Europejskich i Innych, w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych - Joanna Socha-Kotula, tel. 13/4608029
 2. O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury pod uwagę weźmie:
  • umiejętność doboru tematu pracy,
  • jakość wykonania,
  • oryginalność.
 4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie Internetowej Miasta Ustrzyki Dolne, www.ustrzyki-dolne.pl
 2. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie, mailowo w terminie do 12 maja 2014 r. 
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych, której otwarcie połączone z wręczaniem nagród nastąpi 26 maja 2014r. O dokładnej godzinie laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

§ 6
Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe współfinansowane prze Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Gminę Ustrzyki Dolne.

 


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

----------------------------------------------------------------------------

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Wyszukiwarka
rozwiń