pl en ua
29.06.2017
Pawła, Piotra, Salomei
bip.jpg
znaczek_norway2.jpg
rpo1.jpg
kapital.jpg
prow.jpg

prow.jpg
Portal - Rozwój Regionalny
Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
Redakcja: WA
Dodany: 10.04.2014
wyświetleń: 6697
PDF
DRUKUJ

Projekt pn. „W poszukiwaniu wspólnych korzeni - tworzenie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami (Polska) i Parku Mieru (Słowacja)" , Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013

27.12.2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie polsko-słowackiego projektu partnerskiego pn." W poszukiwaniu wspólnych korzeni - tworzenie zaplecza turystyczno-rekreacyjnego poprzez modernizację Parku pod Dębami (Polska) i Parku Mieru (Słowacja)".
Partnerem projektu jest Miasto Giraltovce, Słowacja.

Głównymi działaniami transgranicznego projektu jest modernizacja Parku pod Dębami w Ustrzykach Dolnych i Parku Mieru w Giraltovcach.

W projekt wpisane zostały następujące działania miękkie o charakterze kulturalnym tj.:
- Szkółka narciarska dla młodzieży słowackiej w Ustrzykach Dolnych (II 2014r.)
- Polsko-słowackie zgrupowanie sportowe w Giraltovcach (VI 2014),
- Święto Pieczenia Chleba w Giraltovcach (VIII 2014),
- Polsko-Słowacki Festiwal Folklorystyczny w Ustrzykach Dolnych (IV 2014),

Druga część realizacji projektu

W 2014 roku Gmina Ustrzyki Dolne zrealizowała wszystkie działania wpisane w projekt w stu procentach zgodnie z założonym planem. Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu środkami finansowymi w trakcie realizacji projektu udało się zaoszczędzić znaczne środki finansowe. Podążając za sukcesem przeprowadzonej modernizacji postanowiliśmy wykorzystać powstałe oszczędności na utworzenie strefy rekreacyjno –sportowej w Parku pod Dębami. W związku z tym Partner Wiodący Projektu – Gmina Ustrzyki Dolne, w dniu 04.11.2014r. wnioskował do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o wykorzystanie wszystkich oszczędności powstałych w projekcie na realizację dodatkowych działań. W grudniu 2014 roku Instytucja Zarządzająca Programem wyraziła zgodę na zaproponowane zmiany.

Na utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej w Parku pod Dębami składać się będzie: budowa toru rowerowego typu pumptrack, budowa ciągów pieszych w postaci chodników i placu odpoczynku przy torze rowerowym, wykonanie oświetlenia terenu, instalacja siłowni zewnętrznej, instalacja systemu monitoringu, zainstalowanie sanitariatów, wprowadzenie elementów małej architektury. Siłownia plenerowa będzie usytuowana w już zmodernizowanej części parku, natomiast tor rowerowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostanie usytuowany w niezagospodarowanej części Parku, na prawobrzeżnej części Parku pod Dębami. Dodatkowe działania obejmują również wyremontowaną latem 2014r. kładkę pieszą w Parku pod Dębami.

Wartość dodatkowych działań szacuje się na ok. 623 tys. PLN.
Projekt w całości zostanie zakończony 30 września 2015r.

Partner Projektu Gmina Giraltovce na Słowacji zakończyła już swoją cześć zaplanowanego zakresu rzeczowego projektu, Park Mieru i wszystkie obiekty towarzyszące zostały oddane do użytku.

Ustrzyki Dolne - Partner Wiodący
Wartość projektu – 610 213,58 euro (2 436 338,73 zł)
Wkład własny – 88 149,63 euro (351 946,21 zł)
Dofinansowanie z EFRR - 499 514,56 euro (1 994 361,83 zł)

Miasto Giraltovce - Partner Projektu
Wartość projektu – 841 014,00 euro
Wkład własny – 35 754,16 euro
Dofinansowanie z EFRR – 607 820,59 euro
Dofinansowanie z Budżetu Państwa – 71 508,30 euro

Biuro Projektu:
Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych
ul. Mikołaja Kopernika 1
38-700  Ustrzyki Dolne
pok. nr 11

Koordynator projektu:
Joanna Socha - Kotula
tel. 134608029
e-mail:  

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ

Strony w dziale
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
| modyfikowany: 9.06.2015
Wyszukiwarka
rozwiń